AIS uitdraai patiëntenaantallen

AIS uitdraai patiëntenaantallen

Stap 1 van het stappenplan van ‘De bittere pil’ campagne betreft het uitvoeren van een search in het Apotheek Informatie Systeem. Maak een uitdraai van het aantal patiënten dat Gabapentine, Pregabaline en/of Venlafaxine ( 300 mg) in tablet- of capsulevorm gebruikt.

Met uw uitdraai kan er in een later stadium een beeld worden gevormd over de prevalentie van slikklachten onder deze patiëntenpopulatie. 

Gabapentine: ATC N03AX12
Pregabaline: ATC N03AX16
Venlafaxine: ATC N06AX16

Focus Care is distributeur van

Focus Care Pharmaceuticals B.V.
Westzijde 416
1506 GM Zaandam

+31 (085) – 792 08 00

FC1702021