AIS uitdraai patiëntenaantallen

AIS uitdraai patiëntenaantallen

Stap 1 van het stappenplan van ‘De bittere pil’ campagne betreft het uitvoeren van een search in het Apotheek Informatie Systeem. Maak een uitdraai van het aantal patiënten dat Gabapentine, Pregabaline en/of Venlafaxine ( 300 mg) in tablet- of capsulevorm gebruikt.

Met uw uitdraai kan er in een later stadium een beeld worden gevormd over de prevalentie van slikklachten onder deze patiëntenpopulatie. 

Gabapentine: ATC N03AX12
Pregabaline: ATC N03AX16
Venlafaxine: ATC N06AX16

Apotheek keten:

HUIDIGE PATIENTENAANTALLEN GABAPENTINE (CAPSULE OF TABLET)
HUIDIGE PATIENTENAANTALLEN PREGABALINE (CAPSULE)
HUIDIGE PATIENTENAANTALLEN VENLAFAXINE ≥ 300 mg (CAPSULE OF TABLET)

Klik op Versturen om de ingevulde gegevens te delen met Focus Care Pharmaceuticals.

Focus Care is distributeur van

Focus Care Pharmaceuticals B.V.
Westzijde 416
1506 GM Zaandam

+31 (085) – 792 08 00

FC1702021